Samlingshelgen – Foredragsholdere

Frans af Assisi – hans liv, virke og verden - er genstand for en større interesse, når sognepræsten inviterer til foredragskreds omkring helgenen i det forestående efterår.

De fire første samlinger finder sted i konfirmandstuen, der ligeledes danner rammen om vinterens efterfølgende fire foredragsaftener i 2005.

De respektive foredragsholdere i studiekredsen er den lokale hjælpepræst, middelalderarkæolog ved Museet. Hertil kommer yderligere et par – indtil nu – ikke navngivne bidragydere til foredragsrækken, der foruden det tidligere nævnte blandt andet vil berøre klostervæsenet i Danmark med særlig henblik på klostre og tiggermunke.

Umbriens natur og arkitektur, mad og kultur bliver belyst, og et lysbilledforedrag vil bringe deltagerne rundt i Assisi.

Samtlige emner uddybes i vinterens foredragsafsnit, og en liste over relevant litteratur er allerede nu tilgængelig i våbenhuset i kirkerne.